Aktuality

     

Progam Panel

      V květnu letošního roku nabylo účinnosti nařízení vlády č. 118/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o používání prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytovaných bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů - program Panel. Mění se jím podmínky pro poskytování dotací a záruk a vztahují se na žádosti podané od 1.5.2009.

      Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů.

Vymezení příjemců podpory

a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,

b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v  domě podle zákona o vlastnictví bytů,

c) společnství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů.

©2009 Cogito
www.radip.cz